Yönetim Kurulu

Doç. Dr. İ. Ali OLGUNOĞLU
Yüksekokul Müdürü 
A.B.D. :Su Ürünleri

Telefon: +90 (416) 725 8150/2222
E-posta: iolgunoglu@adiyaman.edu.tr
Bölüm Başkanı

Telefon: +90 (416) 725 8150/1197
E-posta: cgul@adiyaman.edu.tr
Öğr. Gör. Nihat DİNÇ
Mimarlık ve Şehir Planlama
Akademik Personel

Telefon: +90 (416) 725 8150/1131
E-posta: ndinc@adiyaman.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer KIRPIK
Bitkisel ve Hayvansal Üretim
Bölüm Başkanı

Telefon: +90 (416) 725 8150/1234
E-posta: mkirpik@adiyaman.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. İsmail UKAV
Muhasebe ve Vergi
Bölüm Başkanı

Telefon: +90 (416) 725 8150/1175
E-posta: isukav@adiyaman.edu.tr
Telefon: +90 (416) 725 8150/1127
E-posta: cbayram@adiyaman.edu.tr
Şevket Küçükkelepçe
Yüksekokul Sekreteri

Telefon: +90 (416) 725 8150/1111
E-posta: skucukkelepce@adiyaman.edu.tr