Hakkında

Kahta Meslek Yüksekokulu YÖK’ün 16.10.1997 tarihli toplantsında alnan 2547 sayılı kanun değişik 7/d2 maddesi uyarnca Harran Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 1998-1999 öğrenim yılında 3 programla (Su ürünleri, Tarla Bitkileri, Turizm ve Otelcilik) öğrenime başlamıştır. 2000 yılnda Yeterli alt yap olmadığından Turizm ve Otelcilik Programı şanlıurfa Meslek Yüksekokulu bünyesine alınmış, Kahta MYO bünyesinde de Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı ile Harita kadastro Programı açılmış, aynı yıl bu iki programa ek kontenjandan öğrenci alınmıştır. 2005 yılında açılan Muhasebe programına 2005-2006 eğitim öğretim yılında öğrenci alnmıştır. Halen 8 bölümle eğitim-öğretime devam edilmektedir. Yüksekokulumuz 5467 sayılı kanun gereği Meslek Yüksekokulumuz 2006 yılnda Adıyaman Üniversitesine bağlanmıştır.