Hakkında

Kahta Meslek Yüksekokulu YÖK’ün 16.10.1997 tarihli toplantısında alınan 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı kanunla değişik 7/d2 maddesi uyarınca Harran Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş, 21.10.1997 tarihinde Su ürünleri, Tarla Bitkileri, Turizm ve Otelcilik programları açılmış, fakat 2000 yılında yeterli altyapı olmadığından Turizm ve Otelcilik Programı Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu bünyesine alınmıştır. Ayrıca 08.02.2000 tarihinde Kahta MYO bünyesinde de Bilgisayar Programcılığı ile Harita Kadastro Programı açılmış, aynı yıl bu iki programa ek kontenjandan öğrenci alınmıştır. 11.03.2005 yılında Muhasebe programı açılarak 40 öğrenci alınmıştır. YÖK’ün 14.02.2008 tarihli toplantısında alınan 2547 sayılı Kanun’un 2880 değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun’un 4. Maddesi uyarınca Muhasebe İkinci Öğretim Programı, Tarla Bitkileri 2. Öğretim, Su Ürünleri 2. Öğretim ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı açılmış olup bu programlara aynı yıl 40 öğrenciyle alınmıştır. Yine aynı tarihte Organik Tarım Programı da açılmıştır. 15.01.2009 tarihinde Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Birinci ve İkinci Öğretim Programları açılmıştır. 15.04.2009 tarihinde Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Seracılık Programları açılarak aynı yıl 45 öğrenciyle eğitim öğretime başlamıştır. 02.02.2012 tarihinde Laborant ve Veteriner Sağlık Programı açılmış ve aynı yıl 40 öğrenci alınmıştır. 02.05.2013 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık İkinci Öğretim, Bankacılık ve Sigortacılık İkinci Öğretim, Turizm ve Seyahat Hizmetleri ve Bahçe Tarımı Programı açılmış ve aynı yıl öğrenci almıştır. 25.02.2015 tarihinde de Gıda Teknolojisi Programı açılmıştır. 2017 yılında YÖK Kararı ile tüm İkinci Öğretim Programlarına öğrenci alımı durduruldu. Halen Su Ürünleri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ve Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık Programları pasif, diğer 8 Bölümdeki toplam 12 Programda aktif olarak eğitim-öğretime devam edilmektedir.