Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı; Öncelikli olarak çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemlerini almak. Laboratuar cihazların bakımlarını düzenli yaptırmak ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlamak. Laboratuar eksiklerini belirlemek ve istekte bulunmak. Hastadan biyolojik materyalleri (kan, idrar, kültür vs.) almak. Hastadan alınan örneklerin uygun şartlarda saklanması ve muhafazasını sağlamak. Materyalleri analize hazırlamak, Materyal analizlerini ( biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik hematolojik vs.) yapmak. Materyal analiz sonuçlarını kontrol etmek, materyal analiz sonuçlarını laboratuar uzmanına ulaştırmak, mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek. İnsan ve hayvan haklarını unutmadan şefkatle hastalara yaklaşmak ve psikolojilerini anlamaya gayret ederek çalışmak. Her türlü arazi ve doğa şartında teknik donanımı kullanmak, pratik testler uygulamak, veterinerlik alanında sürü tedavisi, aşı uygulamaları konusunda hızlı ve verimli çalışmak. Hayvancılıkta verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Hasta bakımı, ilkyardım ile hekim ve veteriner hekim tarafından önerilmiş tedavi yollarının en etkili ve hızlı biçimde uygulamayı hedeflemektedir.

1-Bilimsel düşünme, araştırma, incelemeyi geliştirme

2-Laborant ve Veteriner Sağlık alanında teknik bilgiye sahip ara eleman yetiştirme

3-Öğrencilere lisans eğitimini tamamlayabilme imkanın oluşturulması

4-Öğrencilerin mesleki eğitimi almasını, girişimci ve hayata hazır olmasını sağlamak

5-Laborant ve Veteriner Sağlık konusunda temel bilgilere sahip olma

6-Laborant ve Veteriner Sağlık konusunda kazandığı bilgileri sahaya uygulayabilme

7-Hayvan, yetiştirici, ülke, meslek ve çevre yararını kişisel çıkarının üstünde tutma

8-Topluma örnek, güncel ve gelişmeye açık ve çevresiyle barışık elemanlar yetiştirme

9-Üniversite ve Yüksekokulumuzun adını onurla taşıyabilen ve örnek öğrenciler yetiştirmedir.

Programın Sağladığı Kazanımlar  

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı konusunda uzmanlaşmış teknik elamanlar yetiştirerek bölgesel gelişmelere hız kazandırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladığından bu amaca ulaşabilmek için eğitim ve öğretim süresince öğrencilere; Anatomi, Histoloji, Laboratuvar Tekniği, Hayvan Yetiştirme İlkeleri, Genel Mikrobiyoloji, Biyokimya, Fizyoloji, Nicel ve Nitel Analizler, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, İç Hastalıkları, Doğum Bilgisi, Parazitoloji, Hayvan Besleme, Tıbbi Laboratuvar, Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Genel, Patoloji, Halk Sağlığı, Salgın ve Zoonoz Hastalıklar, İstatistik, Hijyen ve Sanitasyon, Çevre Koruma, İlk Yardım, Meslek Etiği, Aşı Bilgisi ve Uygulamaları, Suni Tohumlama, Dış Hastalıklar, Beslenme Hastalıkları, Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Genetik ve Islah, Ayak Hastalıkları, Farmakoloji, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Meme Sağlığı ve Hastalıkları, Pet Hayvanların Sağlığı ve Korunması, Arı Hastalıkları, Kalite Güvencesi ve Standartları, Yem Analiz ve Değerlendirme Teknikleri gibi mesleğe yönelik dersler verilmektedir. Öğrencilerimize Bilgisayar laboratuarı ve projeksiyonlu sınıflarda teorik dersler verilmektedir. Program öğrencilerimiz Eğitim öğretim süresi içinde uzman kişiler tarafından verilen seminerlere katılarak ve özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmelere yapılan teknik geziler sayesinde alanlarında uzmanlaşmaktadırlar.

Burs Olanakları       

Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim, burs ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler. Ayrıca, başarılı öğrencilerin üniversitenin, özel vakıf kuruluşları tarafından verilen burslardan yararlanma olanakları bulunmaktadır.

İş ve İstihdam Olanakları   

Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan öğrencilerimiz; Devlete ait Tıbbi Tahlil Laboratuarlarında (KPSS puanına göre ), Tarım Bakanlığının ilan edeceği açık kadrolarda (Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuarları, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, Belediyeler) (KPSS puanına göre) görev alabileceği gibi, Damızlık yetiştiriciler (Sığır, Koyun ve keçi) Birlikleri, Süt üretici Birlikleri, Özel Veteriner Klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan Hastaneleri, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır.

Akademik Eğitim Olanakları         

Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ülkemizdeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerin; 1- Biyoloji, 2- Veteriner Fakültesi Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Programlarına Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

 

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.